3 คะแนนสอบพื้นฐาน จะสมัคร TCAS ต้องใช้

 O-NET  |  GAT/PAT  |  9 วิชาสามัญ

 

 


O-NET (Ordinary National Educational Test)

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนซึ่งจะทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว

 

กำหนดการ

สอบ2 – 3 มีนาคม2561

ประกาศผล31 มีนาคม2561

 

วิชาที่ต้องสอบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

 

TCAS รอบที่ใช้

 • TCASรอบที่การรับแบบโควตา(ขั่นต่ำ บางโครงการ)
 • TCASรอบที่รับตรงร่วมกันกสพท(ขั่นต่ำบางโครงการ และ กสพท)
 • TCASรอบที่การรับแบบแอดมิชชัน
 • TCASรอบที่การรับตรงอิสระ 

 


GAT/PAT

ผลคะแนนสอบGAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

วิชาสอบ

 

1. GAT (General Aptitude Tests)
เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50% ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50%


2.PAT (Professional and Academic Aptitude Test)


เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ


PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีทั้งหมด 7ภาษา)
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 

TCAS รอบที่ใช้

 • TCAS รอบที่การรับแบบโควตา
 • TCAS รอบที่รับตรงร่วมกัน
 • TCAS รอบที่การรับแบบแอดมิชชัน
 • TCAS รอบที่การรับตรงอิสระ 

 

 


วิชาสามัญ

เป็นข้อสอบกลางที่จัดโดย สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย โดยจากเดิมจะสอบเพียง วิชาเท่านั้น แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย (ทำการคเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559) จึงได้มีการเพิ่มเข้าไปอีก 2วิชา รวมเป็น วิชา

 

กำหนดการ

สอบ 16 – 17 มีนาคม 2562
ประกาศผล เมษายน 2562
 
วิชาสอบ
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ หรือ ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
วิชาคณิตศาสตร์ 2 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ หรือ ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิชาฟิสิกส์
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 

 • TCAS รอบที่ใช้
 • TCAS รอบที่ การรับแบบโควตา
 • TCAS รอบที่ รับตรงร่วมกัน
 • TCAS รอบที่ การรับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับ กลุ่มแพทย์ศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)

 

 

ขอบคุณบทความดีๆจาก ( www.admissionpremium.com )

แชร์ เรื่องเอ็ดตะโร

บทความ เอ็ดตะโร ล่าสุด

เรื่องของการ แอบรัก

เหลือเวลาเท่านี้อ่านหนังสือยังไงดีให้สอบติด TCAS64

ความตื่นเต้น ของวัยเรียน

อยากทำงานด้านภาพยนตร์เรียนอะไรดี

 

 

 

สนับสนุนโดย

สยาม เอ็ดตะโร

804 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

Email : siamedtaro@gmail.com
Phone : 08-5151-0100

Design By Webunique

แบบฟอร์มติดต่อเรา